Sofia Vergara and Nick Loeb Bring Embryo Battle to Morning Shows

Battling exes, Sofia Vergara and Nick Loeb both appeared on morning TV shows at the exact same time on Thursday. Sofia was on Good Morning American while Nick appeared on the Today show.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos