Clinton, Sanders Split Kentucky, Oregon primaries

Clinton narrowly won Kentucky while Sanders claimed Oregon.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos