Rove Rates Future of Cap & Trade

Former senior adviser to George W. Bush on President Obama's clean energy initiative
xxxxxxxxxxxxx