Anita Hill refuses to apologize to Clarence Thomas' wife

Justice Thomas's wife asked Anita Hill for an apology-she refused.
xxxxxxxxxxxxx