South Korea Deploys THADD Amidst Protests


South Korea Deploys THADD amidst protests as tension on the Korean Peninsula continues to rise.
xxxxxxxxxxxxx