Parents of NBC Cameraman With Ebola Speak Out

Parents discuss Ashoka Mukpo's condition.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos