Mayor Rybak Tells Gay Couples to Come to Minnesota

Minneapolis Mayor R.T. Rybak told Chicago residents Thursday to make their way to Minnesota, where gay unions are legal.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos