Israeli-Palestinian Peace Talks To Resume On Monday

Israel and Palestine will resume peace talks with Sec. Kerry in Washington on Monday.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos