Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki Has Stepped Down

Yesterday it was announced that Prime Minister al-Maliki has stepped aside as the Prime Minister of Iraq. Haider al-Abadi will take his place.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos