CNN's Don Lemon Wants Obama to Take Responsibility

His message to the President: "No one likes a broken record."
xxxxxxxxxxxxx