CBS Correspondent Accuses Obama Admin of Lying About Al Qaeda Threat

Lara Logan criticizes the White House for downplaying the strength of the Taliban.
xxxxxxxxxxxxx