Bloomberg: Mandatory Evacuation for Some Areas

NYC Michael Bloomberg orders mandatory evacuations for residents in coastal areas.
xxxxxxxxxxxxx