Vice President Officiates Same-Sex Wedding

White House staffers marry
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos