Rand Paul to TSA: "You're Clueless"

The young senator boldly stands up to excessive TSA "patdown" methods.
xxxxxxxxxxxxx