Washington Beat January 18, 2011

Katie brings you the week's news in this edition of the Washington Beat.
xxxxxxxxxxxxx