Scarborough To Newsweek: 'You Used That Photo To Make Bachmann Look Crazy'

MSNBC's Joe Scarborough accuses Newsweek editor, Tina Brown, of using the Newsweek cover to make Michele Bachmann look crazy.
xxxxxxxxxxxxx