Palin Privately Exploring Presidential Run?

Sarah Palin's aides are reportedly on the ground in Iowa.
xxxxxxxxxxxxx