Obama Tries to Spin his Foreign Policy Failures to Stephanopoulos

xxxxxxxxxxxxx

Related Videos