Obama Administration Gives $500 Million to Green Climate Fund

The Obama administration has given $500 million to the Green Climate Fund, bringing the total to $1 billion.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos