Newt: 'I'm Probably Going to Win' South Carolina

Delusions of grandeur?
xxxxxxxxxxxxx