FL Senator Asks: 'Where Are the Skimmers?'

Florida GOP Sen. George LeMieux, speaking on the Senate Floor, slams the Obama Administration's response to the Gulf Oil Spill Crisis.
xxxxxxxxxxxxx