Hisham Altalib on Townhall

Who Is White House Visitor Hisham Altalib?
Michelle Malkin| September 26, 2012|