Egyptian army spokesman says plane wreckage found 180 miles (290 kilometers) from Egypt's Alexandria

AP News
|
Posted: May 20, 2016 5:12 AM

CAIRO (AP) — Egyptian army spokesman says plane wreckage found 180 miles (290 kilometers) from Egypt's Alexandria.