President on Townhall

Rich Galen - Fri Aug 23

Mark Davis - Fri Aug 23

Check out Townhall's Polls on LockerDome on LockerDome