Charles Payne on Townhall

Charles Payne - Sat Feb 14

Charles Payne - Fri Feb 13

Charles Payne - Thu Feb 12

Charles Payne - Wed Feb 11

Charles Payne - Tue Feb 10

Charles Payne - Fri Feb 6

Charles Payne - Thu Feb 5

Charles Payne - Wed Feb 4

Charles Payne - Sat Jan 31

Charles Payne - Fri Jan 30

Charles Payne - Thu Jan 29

Charles Payne - Wed Jan 28

Charles Payne - Tue Jan 27

Charles Payne - Sat Jan 24

Charles Payne - Fri Jan 23

Charles Payne - Thu Jan 22

Charles Payne - Sat Jan 17

Charles Payne - Fri Jan 16

Charles Payne - Tue Jan 13

Charles Payne - Fri Jan 9

Charles Payne - Wed Jan 7

Charles Payne - Tue Jan 6

Charles Payne - Sat Jan 3