DEMShavenoSHAME Wrote:
Jan 03, 2013 1:46 PM
Enter Obama!