Joe Jordan Wrote:
Dec 20, 2012 12:27 AM
Idiot college professor man....