Nana82 Wrote:
Nov 15, 2012 6:32 PM
That's not relevant.