European Union Foreign Policy Chief Catherine Ashton speaks at a news conference in Tbilisi, Georgia, Monday, Nov. 26, 2012. (AP Photo/Shakh Aivazov)

 

              European Union Foreign Policy Chief Catherine Ashton speaks at a news conference in Tbilisi, Georgia, Monday, Nov. 26, 2012. (AP Photo/Shakh Aivazov)
European Union Foreign Policy Chief Catherine Ashton speaks at a news conference in Tbilisi, Georgia, Monday, Nov. 26, 2012. (AP Photo/Shakh Aivazov)