A British Petroleum (BP) logo is seen at a petrol station near the Burj Khalifa in Dubai

 
A British Petroleum (BP) logo is seen at a petrol station near the Burj Khalifa in Dubai
A British Petroleum (BP) logo is seen at a petrol station near the Burj Khalifa in Dubai August 29, 2012. REUTERS/Jumana ElHeloueh