WASHINGTON (AP) — US orders diplomats to leave Lebanon as Congress debates Syria military strikes.
TOWNHALL MEDIA GROUP